contact@towersoft.mn   +976 70001011

Сүүлд шинэчлэгдсэн

Ontime POS

Хувилбар:  2.6.1

Сайжруулалт:

 • Upoint 
 • Зар байршуулах
 • Барааны нэгдсэн сан
 • Бүлэг устгах 
 • Тооллого exel.file оруулах
 • Борлуулалт
 • Худалдан авалт
 • Нэхэмжлэх
 • Харилцагчийн тооцоо
 • Хөнгөлөлтийн карт /хуримтлуулах/
 • Онлайн үйлчилгээ
 • Онлайн чат
 • Санал хүсэлтийн хэсэг
 • Anydesk
 • Програм шинэчлэлт
 • Баримт илгээх автомат тохиргоо
 • Иргэн, байгууллага баримт гаргах
 • Борлуулалтын тайлангууд
 • Тооллого хийх
 • Бар кодоор хайх, барааны нэрээр хайх
 • Бар код зохиох шошго хэвлэх
 • Олон хэрэгслүүдийн горим
 • Хэвийн болон хэвийн бус хорогдол
 • Сүлжээнд олон хэрэглэгч ажиллах
 • Харилцагчийн түүх гаргах
 • НХАТ тооцно
 • Хэрэглэгчийн дэлгэц ашиглах
 • Түр хадгалах горим
 • Touch ажиллагааны горим
 • Барааны хөнгөлөлт бодно
 • Борлуулалтын буцаалт
 • Бар кодын шалгуур /стандартын дагуу/
 • UMONEY карт цэнэглэх
 • Бараа үйлчилгээ тохиргоо